Kredi toplayın! Alışveriş yapın! Para kazanın!
Listelik'e katılarak ve her şeyin listesini yapmamıza yardımcı olarak bir çok yöntem ile kredi bakiyesi kazanın, aktivitelerle bakiyenizi yükseltin. Kredi bakiyelerinizi biriktirerek alışverişlerde kullanabilirsiniz. Ürünleri çok daha uygun fiyatlara veya tamamen bakiyeniz ile satın alın. Biriken kredi bakiyelerinizi para olarak hesabınıza çekebilirsiniz. Daha çok kazanmak için seçenekleri keşfetmeyi unutmayın. Detaylar

Burçların amaçları listesi

Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
KOÇ
Var olmak - Koçun hedefi budur.
Koç dünyaya savaşçılık, canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış olarak gelir. Ger türlü yıldırmaya, pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder. Dürüstlük, didişmecilik, heveslilik, bağımsızlık ve cesaret koçun kaynaklarıdır. Boş teorilere kafa yormayan, gereksiz duygusal inceliklerle vakit harcamayan, dışa dönük bir idealisttir.
Gelişimsel hedefleri: yaratman, yenilikler ortaya koymak, ilerlemek, öncülük etmeyi sağlayacak değişimi üretmektir.
Stratejisi hemen eyleme geçmektir. Koç tecrübesi yaşayan kişinin sürekli hissettiği ' şu an ' düşüncesidir. Geçmişe dair bir kaygı taşımaz. Geleceğin nelere getireceği ile ilgilenmez. Çünkü gelecek henüz yoktur. Ürettiği çok sayıda düşünceyi uygulamakta gösterdiği isteklilik koçun sabırsızlığını ortaya çıkartır. Bu sabırsızlık koçun gölgesini oluşturur. Hevesini kaybettiği anda yeni bir projeye yönelir. Ancak ateş ettikten sonra nişan alma eğilimi nedeniyle girişimlerini ve projelerini sonuçlandırma olasılığı düşük olur. Kaynağı olan cesaret ve mücadeleyi yaşamda ki amacını gerçekleştirmek için kullanmazsa ateşliliğini ilgisiz bir hedefe yöneltip işe yaramaz hale gelebilir.
Öğrenmesi gereken: doyum için sabretmek, hiç bir çıkar gözetmeden yaratmak ve gelişimine yardımcı gerilimlerden kaçmamaktır.
 
Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
BOĞA

Huzuru bulmak ve onu korumak - Boğa'nın hedefi budur.
Dinginlik. Sınırsız bir karmaşıklık içinde yine de sade olmak. Kavranamayacak kadar derinliğe sahip olmak, ancak bunun üzerinde konuşmaya ihtiyaç duymamak. Karmaşıklıktan kuşku duymak boğanın kaynağıdır.
İçgüdüsel bir şekilde kendi sessizliği ve sadeliğini bulabileceği ortamları arar. Sabit bir iş, güven veren ilişkiler ağı, sonsuz bir pratiklikler kozasını örer. Doğal olarak denge, güvenlik ve huzur sunan herhangi bir şeye ilgi duyar. Boğanın stratejisi sonsuz sadeleştirmesidir. Var oluşa ait melodramlar yoktur. Sadece hayatın özüyle sağlık, gerçek aşk ve sessizlikle baş başa kalana kadar ve buna sevgiyle karşılık saygı duygusuyla yaklaşana kadar yaşamın yavaş yavaş azalması vardır. Boğanın gölgesi iç huzuru dışşal güvenceyle karıştırmaktır. Gerçekte içsel güvenceden doğan huzur aramasına rağmen bunun dış dünyada yansıması olan para, varlıklar ve insanlar arası deneyimsel dengeyi saplantı haline getirebilir.
Bu yüzden inatçı, materyalist, günlük düzenini bozma korkusuyla kendini sıkıntıdan patlatan biri haline gelebilir. Güvence zihinsel düzeyde de bir hareketsizliğe dönüşebilir. İnatçılığı ve irade gücü gibi kaynaklar gölge olarak esnek olmamayı, deneyimlere dar kalıplar içinde hayal gücünden yoksun tepkiler vermeyi doğurur.
Öğrenmesi gereken: harekete ve değişime gönüllü olmak, gelişim için esnek olabilmektir.
 
Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
İKİZLER

Hayret duygusuna erişmek - ikizlerin hedefi budur.
İkizler algılamak ve kendisini gözlemle tıka basa doldurmak için doğmuştur. Her zaman hareket halinde bulunmalıdır. Uyanık bir akıl ikizlerin temelidir. Merak, yerinde duramamak bunlar ikizlerin kaynaklarıdır. Fiziksel canlılığı akılda da sürer. Bu da ona bir başka kaynak sağlar: öğrenme, anlama yeteneği. Bu hızlı zihinsel faaliyetler yargı ve mantık gücüne sahip olmaya yönelik değildir. Ham algılamaya yöneliktir. Düşünmek değil, görmek önemlidir. Sadece dünyaya şahit olmak isterler.
İkizlerin ana stratejisi deneyimdir. Aynı anda birden fazla hayat yaşamak onu tembellikten uzak tutar. Diğer insanların deneyimlerinden öğrenmek için dinler. Açık fikirli ve şaşırmaya gönüllüdür. Bilgiyi toplar, bağlantılar kurar ve yayar.

İkizlerin sürecinin aşırı hızlanması onun gölgesidir. Bu süreç yüzeysellikle sonuçlanabilir. Tatsız gerçeklerle yüz yüze gelmeye zorlanırsa bilgiyi yeniden yapılandırabilir. Ayrıca fazla yayılma, dağılma, sinirlilik ve her şeyin sürekli krize dönüştüğü anlamsız, heyecanlı ve kararsız yaşam tarzı da söz konusudur. Aşırı yorgunluk, derinden yoksunluk ve nihayet duygusal tükenme yaşayabilir.
Öğrenmesi gereken: durup biraz nefes almak, sırf akıl bilgisi ile yetinmeden gönülden bir katılımda bulunmaktır.
 
Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
YENGEÇ
Kusursuz duyarlılık - yengeçin hedefi budur.
Her ayrıntıyı hissetmek, hayatın uyumsuzluğunu görmek, her şeye rağmen yaşamın sunduğu her şeyi sevmek, kabullenmek ve ona güvenmek. Tüm bunlar yengeçin konularıdır. Duyguların lisanını çok akıcı bir şekilde konuşması, iç dünyasının zenginliği yengeçin kaynaklarıdır. Yengeçte subjektiflik ve duygusal yoğunluk sonuna kadar açıktır. Stratejisi korunmaktır. Yengeç kabuğunda saklanıp veya içine kapanıp güç toplayarak bu iç süreçlerini korumak zorundadır. Şefkat ve ilgi yengeçin kendini koruma güdüsünden daha güçlü özellikleridir. Anaçlık, koruyucu olmak, yardımcı olmak sevginin güvenli bir çeşididir. Radikal bir kendini koruma, güvenli önceleri iyidir ama bir süre sonra yengeçin cesaretini toplayarak kabuğundan çıkması, başka bir deyişle gerçekten sevme cesaretini bulması gerekir. Böyle olduğunda aktif olarak dünyayla bütünleşir. Önce kendi ruhunun sisli diyarlarını araştırmak için kullanması gereken incelikli bakım sürecini iyileştirici, yardımcı ve rahatlatıcı rollerini dünyaya aktarır. Anaçlık yengeçin en yüksek ifade biçimi aynı zamanda gölgesidir. İlişkide olduğu insanlarda ki hassasiyeti ve kederi kendine çekerek onların kendilerine güvende hissetmelerini sağlar. Üstlendiği annelik rolünün sonucunda kendisini, gereksinimlerini ve fırtınalı iç dünyasını affedicilik ve anlayışlılık perdesi ile örtebilir. Diğer yandan güvenlik için geliştirdiği savunmalar gelişiminin önünü keser.
Öğrenmesi gereken: kabuğundan sıyrılmak, açılabilmek, güvenmek ve sevgi için riske girmektir.
 
Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
ASLAN
Kendini ifade etmek - Aslanın hedefi budur.
İçsel durumunun dışşal sembollerini yaratmak. Sıcak, özgüvenli ve kendini ifade eden bir tarzda dünyaya ait olduğunu hissetmek aslanın konularıdır. Yaratıcılık, tiyatrosallık, yaşam şevki, sevgi ve beğeni toplayan bir performansın tüm unsurları aslanın kaynaklarını oluşturur. Bütün geleneksel yaratıcılık alanları aslanın içsel dünyasını dışarı çıkarma kanallarıdır. Oyunculuk, dans, hikaye anlatma, övgü alışverişi hepsi de aslanın patikasında bulunur. Aslan dolaysız bir yaratıcı kulvar seçtiğinde daha iyi parlar. Sahnede olmak, dikkat çekmek için güçlü bir istek söz konusudur. Stratejisi içtenlik ve risk alabilmektir. Kendimizi bu stratejilere göre ortaya koyar ve bunun için alkışlanırsak kendimizi güvenli, dünyada ki yerimiz konusunda olumlu hissederiz. Hayat bize dostça ve zevkli gelir. Bu aslanın gelişimidir. Aslanın gölgesi riski göze alıp kendini ortaya koyduğunda ve alkışlanmadığında ortaya çıkar. Bu durumda aslan içine kapanır ve bir daha asla riske girmez. İnsanların onayını alma arzusuyla kendisine ters düşse de insanları memnun etme ve gösteri krizine kapılabilir. İçine kapanmak genellikle kibire ve egoya yol açar. İkinci durumda ise gösteri hiç bir amaca hizmet etmeyen bir patırtıya dönüşür. Duygusal ilişkilerinde gururu onu basit bir şekilde sevgiyi istemekten alıkoyabilir. Arzuladığı ilgi ve onayı görmezse kalbi kadar gururu da yaralanır.
Öğrenmesi gereken: kendi iç süreçleriyle ilgili somut kanıtları, dürüst, yaratıcı, hesapsız bir şekilde ortaya koymak. Onaylanmaktan bağımsız güven duygusunu geliştirmektir.
 
Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
BAŞAK

Kusursuzluk - Başak'ın hedefi budur.
Kendi potansiyellerinin en üst, en arıtılmış düzeyine çıkmaktır. Hangi doruğa ulaşırsa ulaşsın hedefi daha yukarıdır. Saflık, doyum, anlam içerme, zor işler ve ulaşılması zor hedefler başak'ın konularıdır. Başakı'ın ana kaynağı kişisel dönüşüme duyduğu açlık ve mükemmellik duygusudur. Gerçeklerle ilgili kılı kırk yaran, vicdanlı bir dürüstlüğü vardır. Mükemmel ile gerçek arasında ki gerilim başak'ın büyümesini hızlandırır, yönlendirir ve onu değişime zorlar. Asla halinden memnun, kayıtsız değildir. Repertuarında tembellik yer almaz. Kişisel önemini abartmaya karşı kendini sigortalamış olması onu mütevazi yapar. Stratejisi hizmettir. Başak kendisine içsel olarak bakar, parlatılabilecek özelliklerini bulur ve pragmatik gerçekliğiyle yollar bularak bunları dünyaya sunar. Özen, dikkat ve sabır gerektiren işler, sorumluluk duygusu, insanlara hizmet başak'a çok doğal gelir. Gölgesi kaynağı olan kusursuzluk anlayışının çarpıtılmasıyla ortaya çıkan sakatlayıcı ve yok edici öz eleştiridir. Bunu dış dünyaya eleştiricilik, alaycılık ve çevresinde ki herhangi bir şeye veya her şeye olumsuz bakarak yansıtabilir.
Öğrenmesi gereken: kendisini affetmektir. Kendisini yargılama kapasitesini olduğu gibi kabullenerek törpülemelidir. Aksi taktirde sıkıcı bir şüphe ve kendini kısıtlama çizgisine gider. İçsel bir eksikliğini özverili davranarak saklama duygusundan kurtulmalıdır. Detaylarda kaybolmadan bütünü görebilmesi için gerekli ile gereksizi ayırmasını öğrenmesi şarttır.
 
Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
TERAZİ
Uyum - Terazi'nin hedefi budur.
Her sağlıklı terazi davranışının altında bilinçli veya bilinçsiz sakinleşmek amacı yatar. Gerilimi atmak, ortayı bulmak, sinirleri yatıştırmak için terazi adım adım hedefe doğru harekete geçer. Terazinin kaynağı paradoks ve ikileme karşı yüksek toleransıdır. Tüm bütünlerin birbirini tamamlayan yarımlardan oluştuğunun bilincinde olmasıdır. Terazi her konunun iki yönünü de tartar. Karşıt felsefeler, karşıt seçenekler hepsini kabul eder. Ortayı arar ve dengeyi orada bulur. İlişkiler bu burcun kendisini geliştirdiği alanlardır. Bu alanda ki stratejisi kibarlıktır. Kibarlık bir başkasını nasıl etkilediğimizin algısıyla kısmen hareketlerimizi ayarlama kabiliyetidir ve terazi bu hünerle doludur. Kaynaklarının ve stratejilerinin çarpıtılmasıyla terazinin gölge yönü ortaya çıkar. Akıl uçsuz bucaksızdır, iki olasılığı barındırabilir. Ancak hayat daha dar kapsamlıdır. Terazi günlük hayatta yol ayrımına geldiğinde seçim yapmak zorunda kalır. İkileme olan hoş görüsü renksizliğe ve kararsızlığa dönüşebilir. Nezaket yüzeyselliğe ve gerçek çatışmalarla açıkça yüzleşmemeye doğru çözülebilir. Terazi ilişkide sahte bir tatlılık, sabır ve uysallık maskesi altında kendi bireyliğini tamamen bastırma pahasına mutlu bir uyum görüntüsü yaratabilir. Kendi gereksinimlerinin izni kaybedecek kadar bir başkasının bakış açısını anlayıp benimseyebilir.
Öğrenmesi gereken: kendi özünden ödün vermeden kişisel özelliklerinden ödün vermektir.
 
Entry sayısı
119
Puanı
650
Kredi
15,935
AKREP
Bilinçsizi bilinçliden ayırmak - Akrepin hedefi budur.
Bütün sahteciliği yok edip, korkunun duvarları arasında saklananları açığa çıkarmak. En temel gerçeği veya hayatını dönüştürecek son kavrayışı aramak üzere bilincinin derinliklerine dalmak. Rahatlatıcı her yalanı, yatıştırıcı her yarı doğruyu, her sahte pembe tabloyu bozmaya, kendini tanımaya kesin bir şekilde kararlılık ve keskin bir akıl. Bunlar akrep burcunun kaynaklarıdır. İç güdüsel olarak kuşkucudur. Akrep bu içsel yolculukta gölgelerinin kapanına düşmezse araştırarak, hissederek içsel araziyi algılayarak olgunlaşır ve derinleşir. Stratejisi sağlıklı şüphe ve kendinden bir adım uzaklaşıp perspektif kazanmaktır. Akrep bu içe bakış sırasında iki gölge arasında sıkışır, kendini çok fazla tanımak veya çok az tanımak. Bunlardan birine yakalandığında bütün yoğunluğu zehire dönüşür. Kendini tanıma perspektifi kaybedecek kadar hızlı gelirse, akrep burcunun buldukları bazen yüzleşebileceğinden çok fazla olur. Karmaşık, çözülemez bir ruhsal durumla çökebilir. Kendini az tanımada aynı oranda olumsuzdur. Kendisi hakkında tatsız veya korkutucu bir şeyi kasıtlı olarak bilincinden uzak tutmaya çalışabilir. Bir süre sonra bilinç dışına itilen fakat ortadan kaybolmamış kaygıların kaynağının izi silinip nedeni bilinmeyen doyumsuzluğa dönüşür. Ve akrep yanlış hedefe yönelir: para, güç, ev.
Öğrenmesi gereken: yaşamın verdiği içsel vizyonu başkalarıyla mütevazi bir şekilde paylaşmak, kendini aşırı ciddiye almaktan biraz vazgeçip kendine gülebilmektir.
 

Bu entry ile, eklediğiniz içeriği kendiniz yazdığınızı, başka kişilerin haklarını ihlal etmediğinizi ve katkılarınızı Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansı 3.0 ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı ile yayımlamayı kabul ediyorsunuz. Köprü ya da URL kullanımları yeterli atıf olarak kabul edilir. * Lütfen eklediğiniz bilgiler için kaynak gösterin! * Telif hakları saklı eserlerin kopyalanması yasaktır!

Liste ekle, listele ve kazan!

Puan kazan, ürün al Entry/başlık ekle para kazan

Aklınıza takılan tüm soruların yanıtları S.S.S sayfamızda detaylı olarak açıklanıyor.

Listelik Xenforo yazılımı ile hazırlanmış bir platformdur. Sitemizde çeviri hataları veya farklı hatalar olabilir. Böyle bir hata tespit edersiniz veya sitemizi geliştirmek için öneriniz var ise lütfen iletişim sayfamızdan bize bildirin. Size şimdiden çok teşekkür ederiz.

Katkıda bulunmayı düşünün!

Siz de listelere entry ekleyebilir, üye olarak ekli entry'lerde düzenlemeler yapabilir, oy verebilirsiniz. Listelik'ten tam anlamıyla faydalanabilmek için üye olmanızı tavsiye ederiz.

Biliyor musunuz?

100 onaylı entry eklerseniz 'Onaylı Yazar' statüsünde olabilirsiniz, bu statüde entry'ler otomatik yayınlanır.

Listelere entry ekleyerek katkıda bulunabilir, bilgiler paylaşabilirsiniz.

Galeriler'de oluşturulan albümlere siz de yeni medya öğeleri ekleyebilirsiniz.

Üst Bottom