Arama sonuçları

 1. F

  Bal hakkında bilgiler listesi

  BAL NEDİR? Anlar tarafından çiçek nektarlarından üretilen; tatlı, san renkli, kıvamlı bir sıvı olarak tanımlanan bal aslında glikoz, früktoz ve daha az miktarlardaki diğer 22 kadar şekerin su ile yapmış olduğu yoğunluğu yüksek bir eriyiğidir. Balın temel özelliklerini şekerler belirler...
 2. F

  Bal hakkında bilgiler listesi

  Bal konusunda bir çok bilginin yer aldığı liste.
 3. F

  Arıcılık hakkında bilgiler listesi

  Değerli arıcılar, bugünkü yüksek üretim maliyetleri karşısında eski usullerle veya kovanları kendi hallerine bırakarak arıcılıktan yeterli kazanç sağlamak mümkün değildir. Diğer taraftan, tüketiciler de sıradan bir bal yerine, ilaç kalıntısı içermeyen saf ve kaliteli bal istemektedirler. Bu...
 4. F

  Arıcılık hakkında bilgiler listesi

  Arıcılığa dair bir çok bilginin yer aldığı liste.
 5. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Doğada madde devri. Organik artıklar ve cesetler ayrıştırılarak inorganik maddelere dönüştürülür. Bu yollarla serbest kalan inorganik maddeler yeniden fotosentez ve kemosentez de kullanılır hale getirilir. Fotosentez ve kemosentez olaylarıyla inorganik maddeler yeniden organik bileşiklere...
 6. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Beslenme ilişkileri. Besleme sistemine göre canlılar üreticiler (ototroflar) ve tüketiciler (heterotroflar) olmak üzere iki grupta incelenir. Üretici canlılar (ototroflar) kendi besinlerini yapar. Tüketiciler (heterotroflar) besinlerini kendileri yapamaz. Doğrudan veya dolaylı olarak ototrof...
 7. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Hayvanlar. Çok hücreli heterotrof canlılarıdır. Aktif hareket ederler. Omurgalılar ve omurgasızlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Omurgalılar ve ilkel kordalılar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. A) Omurgalılar: Vücutlarının sırt tarafında bir sinir kordonu bulunur. İç iskelet eklemlidir...
 8. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Bitkiler. Algler, çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir. Algler: İletim demetleri yoktur. İletim demetleri olmadığından su ve suda erimiş madensel tuzları tüm bitki tüzeyi ile alırlar. Doku farklılaşması yoktur. Çiçeksiz Bitkiler: Kendi arasında ikiye ayrılır...
 9. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Fungi. Çok çekirdekli hücrelere sahip olup, sporlarla ürerler. Örnek: Şapkalı mantar.
 10. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Protista. a) Kamçılılar: Tek hücreli yapıya sahiptirler. Suda hareket ederler. Heterotrof ve otorotrof olanları vardır. Örnek: Euglena. b) Kök ayaklılar: Tek hücreli olan bu protozoalar besinlerini yalancı ayakları ile alır ve hareket eder. Örnek: Amip c) Sporlular: Sporla ürerler. parazit...
 11. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Bilimsel sınıflandırmanın dayandığı temeller; Günümüzde geçerli olan sınıflandırma filogenetik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre bütün canlıların ortak bir atası vardır. Bu sınıflandırmanın açıklanabilmesi için akrabalık derecelerinin açıklanması gerekir. Akrabalık derecelerinin...
 12. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Sınıflandırma birimleri; Sınıflandırmanın en küçük birimi türdür. Sınıflandırmada tür kavramını ilk kuran kişi John Ray'dır. Tür ortak bir atadan gelen, yapı görev bakımından ortak özelliklere sahip olan, kendi aralarında çiftleşerek verimli döller meydana getirebilen bireylerin oluşturduğu...
 13. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Sınıflandırma sisteminin gelişimi; Canlılar; monera, protista, fungi, bitki ve hayvan olmak üzere gözle görülmeyen çok küçük organizmalardan dev ağaçlara ve binalara kadar bir dağılım gösterirler. Bu büyük hayat çeşitliliğini tanıyabilmek için, büyük grupları daha küçük gruplara ayırmak...
 14. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Dünyamızda yaşamakta olan canlılar incelenirse özelliklerinin çok farklı olduğu gözlenir. Bu farklara rağmen bu canlıları derece derece ve birbirlerine benzeyenleri bir araya toplayarak gruplandırmak mümkündür. Canlıların benzerliklerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma (sistematik) denir...
 15. F

  Canlıların/hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgiler listesi

  Hayvanların/canlıların sınıflandırılması hakkındaki bilgilerin yer aldığı liste.
 16. F

  Kafes tavukçuluğu hakkında bilgiler listesi

  Kafes tavukçuluğu, diğer yetiştirme sistemlerine göre yeni olmasına karşın çok yaygınlaşmıştır. Bugün yeryüzünde yetiştirilen tüm ticari yumurta sürülerinin % 60 – 65’i kafeslerde barındırılmaktadır. Kafesler, yumurta tavukları için olduğu kadar civciv ve piliçler için de kullanılmaktadır. Buna...
 17. F

  Yumurta tavukçuluğu hakkında bilgiler listesi

  Yumurta üretim harcamaları içerisinde en büyük pay toplam maliyetin % 57‘sini oluşturan yem masraflarına ait olup, onu % 26 ile piliç büyütme harcamaları izlemektedir. Yumurta üretim maliyetini en aza indirmek için, şu hususları yerine getirmek gerekir. Bunların çoğunluğu yem masraflarını...
 18. F

  Kafes tavukçuluğu hakkında bilgiler listesi

  Kafes tavukçuluğu son zamanlarda tüm dünyada hızla yaygınlaşmakla beraber, tavukçulukta karşılaşılan sorunların hepsine çözüm getirebilmiş değildir. Yani, bir çok üstünlükleri yanında, bazı zayıf tarafları da vardır. Üstünlükleri: Birim kümes alanına konan tavuk sayısı diğer kümeslerden 4 – 5...
 19. F

  Kafes tavukçuluğu hakkında bilgiler listesi

  Kafeslerde yapılan tavukçuluk hakkında bir çok bilginin yer aldığı liste.
 20. F

  Yumurta tavukçuluğu hakkında bilgiler listesi

  Sürüde ne olup bittiğini anlamak ve buna bakarak ilerde alınacak önlemleri saptayabilmek için, düzenli kayıtlar tutulmalıdır. Kayıtların gereksiz yere fazla geniş tutulması, karışıklıktan bir başka bir şey sağlamaz. Ölümler, yumurta verimi ve yem tüketimi gibi kayıtlar günlük olarak tutulur...

Kredi toplayın!

Alışveriş yapın!

Para kazanın!

Listelik'e katılarak ve her şeyin listesini yapmamıza yardımcı olarak bir çok yöntem ile kredi bakiyesi kazanın, aktivitelerle bakiyenizi yükseltin. Kredi bakiyelerinizi biriktirerek alışverişlerde kullanabilirsiniz. Ürünleri çok daha uygun fiyatlara veya tamamen bakiyeniz ile satın alın. Biriken kredi bakiyelerinizi para olarak hesabınıza çekebilirsiniz. Daha çok kazanmak için seçenekleri keşfetmeyi unutmayın. Detaylar
Üst Bottom